Ein kveld på operaen

Inspirert av den gamle Queen-plata A Night at the Opera (?) tog eg toget til Oslo for å fotografere operabygget seint om kvelden. Eg tok med stativ, ei varm jakke og ingen spesielle idear.

Lights and shadows, still at the roof of the opera. 90 mm, ISO 100, f/8, 1,6 sec.Lys og skuggar på operataket. 90 mm, ISO 100, f/8, 1,6 sekund.

I started at the top of the roof. This is shot with 24 mm, f/2,8, ISO 100, 5,6 sec.
Eg starta på toppen av taket. 24 mm, f/2,8, ISO 100, 5,6 sekund.
The same roof, around the corner. The fjord and some nice buildings in the background. 24 mm, ISO 100, f/5,6, 6 sec.
Rundt hjørnet, med Oslofjorden og flotte bygg i bakgrunnen. 24 mm, ISO 100, f/5,6, 6 sekund.
Further down the roof: The fjord and city are reflected in the large window wall. 24 mm, ISO 100, f/8, 2,3 sec.
Fjorden og byen reflektert i dei store vindauga. 24 mm, ISO 100, f/8, 2,3 sekund.
An old college happened to be at the opera too, so I asked her kindly to pose for a picture. 90 mm, ISO 1600, f/3, 1/30 sec.
Møtte ein tidlegare kollega, og ho stilte velvillig opp for eit bilete. 90 mm, ISO 1600, f/3, 1/30 sekund.
Pedestrians in the dark. The pavement beside the opera building. 90 mm, IS= 800, f/3, 1/60 sec.
Fot(o)gjengarar i mørket. 90 mm, ISO 800, f/3, 1/60 sekund.
The same motive in black and white. 90 mm, ISO 100, f/2,8, 1/50 sec.
Motivet ovanfor, men i svart/kvitt. 90 mm, ISO 100, f/2,8, 1/50 sekund.
Finally I had to take a night picture of the "bar code" buildings in Bjørvika, a short walk from the opera. 50 mm, ISO 100, f/11, 30 sec.
«Bar code»-bygga i Bjørvika. 50 mm, ISO 100, f/11, 30 sekund.
And one more. 90 mm, ISO 100, f/11, 9,1 sec.
Og eit til. 90 mm, ISO 100, f/11, 9,1 sekund.

Og i morgon: A Day at the Races?

Share this article:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *